Aκολουθώντας πάντα τις νέες τεχνολογίες και τα σύγχρονα συστήματα μόνωσης από το 2022 προσφέρουμε μία ακόμα καινοτόμα υπηρεσία, το σύστημα Θερμομόνωσης BAUDER incline.

Το BAUDER incline προσφέρει Θερμουγρομόνωση και ταυτόχρονη δημιουργία κλίσεων στο δώμα με θερμομονωτικές πλάκες EPS-180.  

Δεν επιβαρύνουμε με επιπλέον βάρος την πλάκα τοποθετώντας επάνω τσιμέντο ώστε να πετύχουμε τις απαραίτητες ρύσεις προς τις αποχετεύσεις νερού της ταράτσας.

Η θερμομονωτικές πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης αντικαθιστούν την χρήση παραδοσιακών υλικών (τσιμέντο, άμμο) δημιουργώντας κλίση από 0,5% έως 3% στην ταράτσα.

Τρόπος Εφαρμογής

 • Καθαρισμός όλης της επιφάνειας, εξομάλυνση αυτής και ξήλωμα διαφόρων σαθρών κονιαμάτων.
 • 1η Στρώση Επάλειψη με ασφαλτικό βερνίκι σε βάση γαλακτώματος Eshalac Νo 50-S σε σταυρωτό σχηματισμό. Το συγκεκριμένο βερνίκι αυξάνει στο μέγιστο την πρόσφυση του αφαλτοπάνου στο υπόστρωμα και συντελεί στην αποφυγή της αποκόλλησης του από την περιφέρεια.
 • 2η Στρώση Τοποθέτηση Φράγματος Υδρατμών BauderVA 4. Υψηλής ποιότητας φράγμα υδρατμών, αποτελεί συνδυασμό αλουμινίου, πολυεστέρα με ενίσχυση υαλοπιλήματος και εφαρμόζεται με φλόγιστρο. Το φράγμα υδρατμών δημιουργείται για να σταματήσει την διάχυση των υδρατμών από το εσωτερικό των χώρων του κάτω ορόφου προς την στρώση θερμομόνωσης, ώστε να αποτραπεί ο σχηματισμός υγρασίας εσωτερικής συμπύκνωσης (Μούχλα – Μύκητες). Επίσης Το BauderVA 4 αποτελεί στεγανωτική μεμβράνη δημιουργούντας την πρώτη στεγανωτική στρώση διασφαλίζοντας την υδατοστεγανότητα στο 100% . 
 • 3η Στρώση Τοποθέτηση Πολυουρεθανικής κόλλας χαμηλής διόγκωσης σε μορφή αφρού για την επικόλληση των θερμομονωτικών υλικών.
 • 4η Στρώση Δημιουργία κλίσεων με Θερμομονωτικές πλάκες EPS-180 20mm-50mm .
 • 5η Στρώση Τοποθέτηση Θερμομονωτικών πολυουρεθανικών πλακών BAUDERPIR MF 50mm. Είναι πλάκες σκληρού αφρού πολυισοκυανουρίνης (PIR) με ορυκτές ίνες επικάλυψης και από τις δύο πλευρές με Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λ = 0,027 (W/m²K). Κατά την εφαρμογή της ένωσης περιμετρικά οι πλάκες αποτελούνται από πατούρες (αρσενικό – Θηλυκό) εκμηδενίζοντας την πιθανότητα θερμογέφυρας που θα οδηγούσε σε μείωση της θερμομονωτικής απόδοσης.          
 • 6η Στρώση Τοποθέτηση Διάτρητης ασφαλτική μεμβράνη ως στρώση ημιανεξαρτησίας από το υπόστρωμα και στρώμα διάχυσης υδρατμών ανάμεσα στο μονωτικό και το τελικό στεγανωτικό υλικό.
 • 7η Στρώση Ακολουθεί η στεγανοποίηση με το κορυφαίο ασφαλτόπανο Γερμανικών προδιαγραφών στη κατηγορία των SBS . Το Bauder PYE PV 200 S 5 EN είναι Ελαστομερής ασφαλτική μεμβράνη 5,2mm/6kg/m2 με άνω επικάλυψη ορυκτής ψηφίδας από σχιστόλιθο. Έχει Συμπεριφορά σε ψυχρή κάμψη (- 25°C) και Θερμοκρασία σταθερότητας (+ 100°C ).Η θερμοσυγκόλληση του ασφαλτοπάνου στο υπόστρωμα γίνεται με τη χρήση κατάλληλου φλόγιστρου. Τα ασφαλτόπανα συγκολλούνται το ένα παράλληλα με το άλλο, ξεκινώντας από τις υδροροές ή το χαμηλότερο σημείο της ένωσης διαφορετικών δωμάτων. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η ανεμπόδιστη ροή του νερού. Η επικάλυψη των ασφαλτοπάνων μεταξύ τους είναι 10 εκατοστά κατά μήκος του ρολού και τουλάχιστον 15 εκατοστά στα άκρα του. Οι επικαλύψεις των ασφαλτοπάνων κατά τη συγκόλληση πιέζονται ελαφρά, έως ότου το τήγμα του υλικού να εμφανιστεί στο σημείο της ένωσης, γεγονός ενδεικτικό της στεγανής συγκόλλησης των ασφαλτοπάνων Προεκτεινόμαστε 20 έως 35 εκατοστά επί του στηθαίου και κατά περίπτωση αγκαλιάζουμε όλο το στηθαίο δημιουργώντας μία στεγανολεκάνη.
 • Τοποθέτηση μηχανικής στήριξης – Λάμα αλουμινίου Γερμανικής προέλευσης της BRIEL στην κορυφή της ασφαλτικής μεμβράνης περιμετρικά των στηθαίων μηδενίζοντας τις πιθανότητες αποκόλλησης του ασφαλτόπανου από την περιφέρεια. Ενίσχυση της μόνωσης με εφαρμογή ελαστοπλαστικού ακρυλικού και πολυουρεθανικού υλικού σφραγίσεως σε όλα τα ευαίσθητα σημεία.

Πλεονεκτήματα συστήματος θερμουγρομόνωσης

BAUDER incline

 • Θερμουγρομόνωση και ταυτόχρονη δημιουργία  κλίσεων του δώματος με θερμομονωτικές πλάκες EPS-180.Η θερμομονωτικές πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης αντικαθιστούν την χρήση παραδοσιακών υλικών (τσιμέντο, άμμο) δημιουργώντας κλίση από 0,5% έως 3% στην ταράτσα
 • Έχει πολύ μικρό βάρος (περίπου 16 kg/m2), άρα είναι κατάλληλη και για περιπτώσεις που η χρήση βαρύτερων υλικών δεν είναι δυνατή, λόγω στατικής ανεπάρκειας της κατασκευής.
 • Το σύστημα BAUDER incline προσφέρει 2 στρώσεις στεγανοποίησης με αποτέλεσμα 100% προστασία από την υγρασία που προέρχεται από εξωτερικές κλιματολογικές συνθήκες.
 • 2 στρώσεις θερμομονωτικών υλικών.Ο ισχυρός συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λ = 0.027 W/mK των πλακών πουλεουρεθάνης καθώς και η δεύτερη στρώση μονωτικού υλικού διογκωμένης πολυστερίνης διασφαλίζει μείωση έως και 70% στις ενεργειακές δαπάνες του νοικοκυριού και δημιουργεί συνθήκες κλιματισμού κατά τους καλοκαιρινούς μήνες του έτους.
 • Δεν υφίσταται καθίζηση λόγο του σκληρού αφρού πολυισοκυανουρίνης, όπως άλλες μονώσεις ταρατσών, και ακολουθεί πλήρως τις συστολές και διαστολές της μονωμένης επιφάνειας, χάρη στα ελαστομερή υλικά.
 • Η υψηλή ποιότητας υλικά καθώς και το πλήρους εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό σε τέτοιου είδους σύγχρονα συστήματα μονώσεων καθιστούν εφικτή την εφαρμογή και κατά τους χειμερινούς μήνες του έτους όπως συμβαίνει και στις βόρειες χώρες της ευρώπης.  
 • Γραπτή εγγύηση 20 ετών